دو میلیون نفر در حلب آب آشامیدنی ندارند
یک شنبه 04 مهر 1395  جدیدترین گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت آب شرب حلب در سوریه نشان می دهد که دو میلیون نفر در این شهر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.

جدیدترین گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت آب شرب حلب در سوریه نشان می دهد که دو میلیون نفر در این شهر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.


 یونیسف در گزارش خود آورده با ازکار افتادن دو سایت پمپاژ آب باب النیراب و سلیمان الحلبی در حلب، دو میلیون نفر در این شهر دیگر به آب شرب دسترسی ندارند.
منبع: شیعه نیوز
دریافت اطلاعات...
مقالات
دریافت اطلاعات...