شیعیان بحرین بر آوار یک مسجد ویران شده نماز خواندند
دوشنبه 05 مهر 1395  شماری از شهروندان بحرینی در ادامه سلسله برنامه هایی تحت عنوان "انقلاب محراب"، نماز مغرب و عشاء را در مکان مسجد العلویات در شهرک الزنج که در سال ۲۰۱۱ نظام آل خلیفه آن را تخریب کرده بود، اقامه کردند.

شهروندان بحرینی بر آوارهای یکی از مساجدی که به دست رژیم آل خلیفه تخریب شده است؛ نماز برپا کردند.

براساس این گزارش، شماری از شهروندان بحرینی روز شنبه در ادامه سلسله برنامه هایی تحت عنوان "انقلاب محراب" که از جانب ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ مارس تنظیم شده است، نماز مغرب و عشاء را در مکان مسجد العلویات در شهرک الزنج که در سال ۲۰۱۱ نظام آل خلیفه آن را تخریب کرده بود، اقامه کردند.

نمازگزاران با تاکید بر دفاع از مساجد ویران شده از مقامات بحرینی خواستند ۳۸ مسجد تخریب شده را در مکان قبلی خود بازسازی کنند و افرادی را که مسئول این حادثه بوده اند را محاکمه کنند.

شیعیان بحرین بر آوار یک مسجد ویران شده نماز خواندند
منبع :شیعه نیوز
دریافت اطلاعات...
مقالات
دریافت اطلاعات...